Dyrlæge – Job - Joblexia.com

Dyrlæge – Job

Der er 2 forudsætninger for, at man kan få job som dyrlæge:

 • En uddannelse i veterinærmedicin
 • En autorisation som dyrlæge

Hvis man indfrier ovenstående kriterier, har man ret til at arbejde som dyrlæge i hele EU.

 

 

Dyrlæger ansættes i mange forskellige brancher og jobbene kan være meget forskelligartede; mange arbejder med behandling af kæledyr (som praktiserende dyrlæger), mens andre beskæftiger sig i mindre kendte områder såsom udvikling af medicin, kvalitetssikring af dyrefoder, arbejde med forsøgsdyr, folkesundhed (som f.eks. forskning i sygdomme, sygdomsforbyggelse) osv.

 

 

Kompetencer

En færdiguddannet dyrlæge har bl.a. følgende kompetencer:

 • Bakteriologisk fødevarekontrol
 • Røntgenundersøgelser
 • Dissektion
 • Analyser af parasitter, mikrobiologiske organismer samt visse kemiske stoffer

 • Mikroskopi
 • Håndtering af store og små husdyr
 • Førstehjælp hos familiedyr
 • Vurdere den sundhedsmæssige risiko ved fremmede organismers og stoffers tilstedeværelse fødevarer eller dyrefoder

 

Arbejdsområder

En job som dyrlæge (veterinær) indebærer typisk arbejde inden for et af følgende områder:

 • Praktiserende dyrlæge i en dyrlægeklinik (typisk med kæledyr såsom hunde eller katte)
 • Praktiserende dyrlæge med speciale i heste
 • Besætningsdyr (svin, køer, mink, får osv.)
 • Sundhed og sygdomsbekæmpelse (folkesundhed)
 • Den biomeicinske industri (produkt- og kvalitetssikring)
 • Den farmaceutiske industri (produkt- og kvalitetssikring)
 • Foderindustrien (produkt- og kvalitetssikring)
 • Forsker (i den offentlige- såvel som i den private sektor)
 • Underviser

 

Specialdyrlæger

Dyrlæger har desuden en særlig jobmulighed; de kan blive specialedyrlæger. Kriterierne herfor er at man:

 • Er autoriseret dyrlæge
 • Har mindst 4 års klinisk erfaring
 • Har en fagdyrlægeuddannelse eller tilsvarende

For at blive specialdyrlæge skal man ansøge herom hos Fødevarestyrelsen. Man kan blive specialedyrlæge inden for følgende områder:

 

 1. Adfærd hos dyr
 2. Anæstesiologi
 3. Dermatologi/huddyrlæge
 4. Dermato-otologi/hud- og øresygdomme hos hunde og katte
 5. Diagnostisk radiologi/røntgenundersøgelse
 6. Fiskesygdomme
 7. Immunologi og allergologi
 8. Odontologi/tanddyrlæge
 9. Oftalmologi hos hund og kat/øjendyrlæge
 10. Ortopædi/bevægelsessystemets sygdomme hos heste
 11. Pelsdyrsygdomme
 12. Reproduktion hos heste
 13. Reproduktion hos kvæg
 14. Reproduktion hos svin
 15. Veterinary Public Health (Veterinær samfundsmedicin)

Andre artikler om dyrlæger: